Dog Pool

บริการ สระว่ายน้ำสุนัขระบบน้ำเกลือ

 

 

DOG-IN-BOX บริการ สระว่ายน้ำสุนัขระบบน้ำเกลือ ขนาด 7.32 ม. x 3.66 ม. ลึก 1.32 ม. (ในร่ม)

** เปิดให้บริการตั้งแต่ วันอังคาร – อาทิตย์
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สุนัขจะใช้เวลาในการว่ายน้ำ 60 นาที/ครั้ง
ยกเว้นไซส์ S เวลา 30 นาที/ครั้ง

 • ฟรี!! ชูชีพน้องหมา
 • ฟรี!! ค่าบริการเจ้าของลงสระกับสุนัข มีห้องอาบน้ำให้พร้อม
 • รวมบริการ อาบน้ำ-เป่าขน สุนัขทุกตัวต้องได้รับการตรวจเช็คเห็บหมัด ก่อนลงน้ำทุกครั้ง
 • มีพี่เลี้ยงคอยดูแล และฝึกสอนอย่างใกล้ชิด
 • รวมใช้บริการใช้สนามหญ้าวิ่งเล่น 1 ชม. ก่อน หรือหลังการว่ายน้ำ

ราคาค่าบริการ คิดตามสายพันธุ์ (ชนิดขนสั้น/ยาว/ขนสองชั้น/หนาพิเศษ*) และ น้ำหนักของสุนัข

สุนัขที่อยู่ในช่วงผลัดขน และมีปริมาณขนที่ผลัดเป็นจำนวนมาก มีค่าบริการเพิ่มเติมจากอัตราปรกติ ตัวละ 100 บาท

หลังว่ายน้ำเสร็จเจ้าของสามารถฝากน้องหมาได้ไม่เกิน 1 ชม. เกิน 1 ชม. มีค่าฝากระหว่างวัน

** รบกวนลูกค้าโทรนัดเวลาก่อนมาใช้บริการทุกครั้ง เพื่อไม่ให้คิวเวลานั้นๆ แน่นเกินไป 1 ชม. สุนัขลงได้ไม่เกิน 3 – 4 ตัว

 1. สุนัขจะต้องไม่มีเห็บ-หมัด

** หากมีการตรวจพบไม่เยอะ ทางเรามีบริการในการกำจัด แต่จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่หากตรวจพบเจอเยอะ ทางเราขออนุญาตปฏิเสธในการให้บริการ เพื่อความสะอาด/ปลอดภัยสำหรับสุนัขตัวอื่นๆ (ขอให้ทุกท่านโปรดเข้าใจในส่วนนี้ด้วยค่ะ)

 1. สุนัขต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคผิวหนัง, และสุนัขเพศเมียต้องไม่เป็นฮีท โปรดแจ้งพนักงานงานหากสุนัขของท่านมีโรคประจำตัว
 2. กรณีนำสุนัขมาใช้บริการเป็นครั้งแรก เจ้าของจะต้องนำประวัติการฉีดวัคซีนมาแสดง
 3. สุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาอย่างครบถ้วน และมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป สุนัขจะต้องมีสุขภาพดี ไม่ป่วย
 4. สุนัขดุ หรือไม่สามารถเล่นน้ำร่วมกับตัวอื่นได้ โปรดแจ้งพนักงาน
 5. หากสุนัขขับถ่าย หรืออาเจียนลงในสระว่ายน้ำ เจ้าของจะต้องรับผิดชอบเสียค่าบริการเปลี่ยนน้ำครั้งละ 5,000 บาท
 6. เจ้าของสามารถลงเล่นน้ำกับสุนัขได้โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 7. เจ้าของสามารถน้ำแชมพูส่วนตัวมาได้ หากไม่ต้องการใช้แชมพูที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้
 8. เจ้าของที่นำสุนัขมาใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบหากสุนัขมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวทำร้ายพนักงาน หรือสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของสถานที่
 9. กรุณาใช้สายจูงสุนัขทุกครั้งหลังขึ้นจากสระว่ายน้ำ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความประมาทของเจ้าของสุนัข
 10. เจ้าของจะต้องแจ้งพนักงานก่อนใช้บริการ หากสุนัขมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อ กระดูก ข้อสะโพก หรือเคยบาดเจ็บมาก่อน หากเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากอาการเบาเจ็บเดิม และลูกค้าไม่ได้แจ้งทางร้าน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของเแต่เพียงผู้เดียว
 11. ทางเราจะดูแลสุนัขของท่านเป็นอย่างดีที่สุด แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัย ทางเรายินดีรับผิดชอบในส่วนของค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นเท่านั้น
 12. อัตราค่าฝากสุนัขหลังจากว่ายน้ำ กรณี รับกลับก่อน 18.00 คิด 250-350 บาท / หลัง 18.00 คิดเป็น 1 วัน
 13. สิทธิ์ของสมาชิกสุนัขแต่ละตัวไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สุนัขตัวอื่นได้
 14. เนื่องจากทาง Dog-in-Box คำนึงถึงสุขภาพของสุนัขของท่าน ด้งนั้นจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด