จริงหรือไม่? สุนัขตาบอดสี

การมองเห็น  นับเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์และสัตว์  สัตว์แต่ละชนิดนั้น  ย่อมมีความสามารถในการมองเห็นที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิต  ไม่เว้นแม้แต่  สัตว์เลี้ยงใกล้ตัวเราอย่าง “สุนัข”

มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่า “สุนัขตาบอดสี”  หรือบางคนก็อาจเข้าใจว่า สุนัขมองเห็นภาพเป็นสีขาวและดำเท่านั้น  แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า สุนัข มองเห็นเหมือนอย่างที่คนเรามองเห็นกันหรือไม่?

ในความเป็นจริงแล้ว  สุนัขไม่ได้มองเห็นภาพแค่เพียงสีขาว-ดำ  สุนัขสามารถมองเห็นสีได้  แต่เป็นการมองเห็นสีได้ในระดับความถี่ที่จำกัด ซึ่งแตกต่างกันตาของคนเรานั่นเองค่ะ
การมองเห็นที่แตกต่างกันของคนและสุนัขนั้น  เนื่องมาจากความแตกต่างของโครงสร้างอวัยวะที่ใช้ในการมองเห็นที่สำคัญ  นั่นก็คือ  “ดวงตา”  ดวงตาจะมี  จอตาหรือ เรตินา ซึ่งมีเซลล์ที่ไวต่อแสงสองชนิดได้แก่  เซลล์รูปแท่ง  (rod cell)  ที่ไวต่อการรับแสงสว่าง  แต่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสีได้  และอีกชนิดหนึ่งคือ เซลล์รูปกรวย (cone cell) ซึ่งเป็นเซลล์ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสีแต่ละสีได้

โดยปกติแล้ว  ตาของคนเราจะประกอบด้วย  เซลล์รูปกรวย จำนวน 3 ชุด (Trichromatism) ซึ่งในแต่ละชุดจะไวต่อแสงสีแดง  เขียว  และน้ำเงิน  แสงแต่ละสีที่กระทบจอตา จะกระตุ้นเซลล์ทั้ง 3 ชุด ให้ส่งสัญญาณไปยังสมองด้วยสัดส่วนต่างกัน  สมองจะผสมสัญญาณกลับเป็นสีต่าง ๆได้ครบเป็น การมองเห็นสีปกติ

แต่สำหรับตาของสุนัขนั้น จะประกอบด้วยเซลล์รูปกรวยรับสีเพียงแค่ 2 ชุด (Dichromatism)  ซึ่งขาดเซลล์รับแสงสีเขียว  ทำให้ไม่สามารถแยกแยะสีส้ม  แดง  เหลือง  และเขียวออกจากกันได้

ดังนั้น  สุนัขจึงมองเห็นคล้ายกับคนตาบอดสี  ซึ่งถือเป็นธรรมชาติของสุนัขที่ไม่สามารถแยกแยะสีแดงและเขียวออกจากกันได้

 (ซ้าย : ภาพที่มนุษย์ปกติมองเห็น, ขวา : ภาพที่สุนัขมองเห็น)

นอกจากนี้แล้วความแตกต่างด้านปริมาณจำนวนของเซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกรวยในเรตินาของสุนัขและคน  ก็ยังส่งผลให้การมองเห็นของคนและสุนัขแตกต่างกันด้วย  โดยพบว่าตาของคนจะมีเซลล์รูปกรวยมากกว่าตาของสุนัข  นั่นหมายความว่า  ตาของคนจะสามารถมองเห็นสีได้มากกว่าตาสุนัข  ในขณะที่ตาของสุนัขจะมีปริมาณเซลล์รูปแท่งมากกว่าในตาของคน  ทำให้สุนัขมีความสามารถในการมองเห็นในที่มืดได้ดีกว่าคนนั่นเอง

ทั้งนี้ธรรมชาติต่างสร้างสรรค์ให้คนเราและสุนัขมีวิวัฒนาการระบบการมองเห็น  เพื่อความอยู่รอดและเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด  ดังนั้นคนออกหากินในเวลากลางวัน  การมองเห็นสีจึงมีความจำเป็นและสำคัญต่อมนุษย์  ในทางตรงกันข้ามสุนัขเป็นสัตว์ที่พัฒนามาจากสัตว์กินเนื้อและล่าเหยื่อ  จึงต้องการความสามารถในการมองเห็นในเวลากลางคืน  ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบทางร่างกายที่ช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดีกว่า  สำหรับสุนัขแล้วการมองเห็นในเวลากลางคืนจึงสำคัญกว่าการมองเห็นสีค่ะ

ความน่ารักและความแสนรู้ของสุนัข   ทำให้สุนัขกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนนิยมเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นในบ้านมากที่สุดชนิดหนึ่ง  แต่หากเราเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของสุนัข  ก็จะช่วยให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมสุนัขได้ดียิ่งขึ้นนะคะ

 

อ้างอิง
–  นิตยสารโลกสัตว์เลี้ยง
–  http://th.wikipedia.org/wiki/หมา
–  http://megamisc.blogspot.com/2013/07/blog-post.html

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *